top of page

Proflaktik Bilateral Salpenjektomi

Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği; benign nedenlerle overlerin korunması düşünülen histerektomi ameliyatlarında profilaktik bilateral salpenjektomi yapılmasını önermektedir. Yapılan çalışmalarda, overler de sporodik olarak meydana gelen yüksek grade’li seröz karsinomların % 40-60'nın fallop tüplerinden kaynaklandığı gösterilmiştir. BRCA 1 VE BRCA 2 mutasyon taşıyıcılarında fallop tüplerinin ve overlerin cerrahi olarak alınmasının over kanser gelişme ve bundan dolayı ölme riskini azalttığı tespit edilmiştir. Fallop tüplerinde gizli lezyonların tespiti yüksek riskli kadınlarda salpenjektominin, ovarian kanser riskini azaltıcı ameliyatın gerekli bir parcası olduğunu göstermektedir. Öte yandan BRCA mutasyon taşıyıcılı kadınların %30’u prematur menopoz ve hayat kalitelerinin düşeceği endişesi ile risk azaltıcı safingo-ooforektomi ameliyatını tercih etmemekte yada bunu ertelemektedirler. Doktorlar bu hastalara doğumdan sonra salpenjektomi ve daha sonraki yıllarda da ooforektomi önerebilirler. Ooforektomi yapmadan risk azaltıcı salpenjektomi yapmakla kadın gene de ovarian kanser riskindedir. Daha ötesi ooforektomiyi geciktirerek, premenopozal ooforektominin meme kanserini %50 azaltma şansından mahrum kalacaklar ve bunlar ömür boyu belirgin meme kanseri riskiyle karşı karşıya olacaklardır.

Bu çalışmalar doğrultusunda, Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği;

Benign nedenlerden dolayı abdominal, vajinal, laparoskopik veya robotik yapılan ve overlerin korunması düşünülen histerektomi ameliyatlarında profilaktik bilateral salpenjektomi yapılmasını önermektedir. Abdominal, laparoskopik veya robotik bilateral tüp ligasyonu planlanan olgularda klasik yöntemlerin yerine bilateral salpenjektomi yada fimbriektomi yapılmasını önermektedir. BRCA 1 veya BRCA 2 taşıyıcılarında, üreme dönemlerini tamamladıktan sonra veya 35 yaşından sonra profilaktik salfingo-ooforektomi düşünülmelidir. Profilaktik salfingo-ooforektomi işlemi sonrası gelişecek cerrahi menopoz ve getireceği riskleri azaltmak için önerilen iki basamaklı tedavi yöntemi (bilateral salpinjektomi ve daha sonra ooforektomi) güvenirliği henüz çalışılmamış olsada hastaya önerilmelidir. Bu hastalarda overlerin ve fallop tüplerinin ve bilhassa fimbriların mikrokesitlerinin incelenmesi şarttır. Salpenjektomi ovarian kanser riskini azaltmak için uygun ve yararlı bir stratejidir.

Referanslar: 1. Kurman RJ, Shih IM. The origin and pathogenesis of epithelial ovarian cancer: a proposed unifying theory. Am J SurgPathol 2010;34:433-43. 2. NCCN guidelines: Genetic/Familial High Risk Assessment. Available online, updated 2012. Last accessed 3/2013. 3. Greene MH, Mai PL, Schwartz PE. Does bilateral salpingectomy with ovarian retention warrant consideration as a temporary bridge to risk-reducing bilateral oophorectomy in BRCA1/2 mutation carriers? Am J Obstet Gynecol. 2011 Jan;204(1):19.e1-6. 4. Eisen A, Lubinski J, Klijn J, Moller P, Lynch HT, Offit K, Weber B, Rebbeck T, Neuhausen SL, Ghadirian P, Foulkes WD, Gershoni-Baruch R, Friedman E, Rennert G, Wagner T, Isaacs C, Kim-Sing C, Ainsworth P, Sun P, Narod SA. Breast cancer risk following bilateral oophorectomy in BRCA1 and BRCA2 mutation carriers: an international case-control study. J Clin Oncol. 2005 Oct 20; 23(30):7491-6.

Comments


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page